CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VIỆT – VTECHCOM

Thành lập năm 2015, VTECHCOM được xây dựng bởi các thành viên sáng lập có bề dầy năng lực kinh nghiệm, có lòng nhiệt huyết và quyết tâm vươn tới những thành công.

Thời đại của cuộc cách mạng 4.0 – cuộc cách mạng của “Trí tuệ và khoa học”, giá trị hướng tới của Chúng tôi là đóng góp và xây dựng cho một xã hội khoa học tiến bộ, mọi người được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, gìn giữ vì một thế giới xanh và bền vững. Từ đó con người có nhiều cơ hội trải nghiệm thế giới khoa học và tự nhiên, phát huy năng lực bản thân, giải phóng các rào cản và thỏa sức sáng tạo cho một hành tinh phồn thịnh.

Một thế giới năng động, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đang miệt mài nỗ lực từng ngày đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển và thịnh vượng. Chúng tôi trân quý và mong muốn hợp tác với tất cả các bạn các đối tác, chúng tôi cũng trân quý sự đóng góp mỗi thành viên trong VTECHCOM, hãy “Hợp tác để cùng thành công”.

Chúng tôi hiểu rằng muốn phát triển bền vững ta phải cam kết về các giá trị mà mình sẽ mang đến cho khách hàng, cho xã hội. Vì vậy nguyên tắc sống còn của chúng tôi là “Trách nhiệm với từng cam kết, Uy tín vì sự bền vững”.

Chúng tôi có niềm tin vào tương lai và khát vọng thành công trong một kỷ nguyên mới của khoa học và công nghệ, hãy đồng hành cùng chúng tôi…